6413f7c89a08ba80e8415ad32a503c6a055bebd717ca6e2697d90b9f725425cd

677066 (120315 blocks ago)

ยซ Block 677065 (a960222c...180) | Block 677065 (a960222cb1...180) ยป | Latest block โญ

Metadata

12/1/20, 12:54 AM UTC (167d 2:30:10 ago) 16.17 19.3kB Pulse ๐Ÿ’“ 16.5 OXEN 0.0832 OXEN 1427a5c9f184b850b1d22342d08cc14b9d1e24fa6c45ad5f195e8a4a7b57c16b

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size [kB] Version
154c154b080e5260259de36feb906c4f516203466af27ebac3929d9ec743773a 16.58317741 OXEN 154 4

Transactions (2)

Type Transaction Hash Fee Outputs In/Out TX Size
๐Ÿ registration 0679b418296f03de0fbe5b19f02911557e315e4322ed899bfd9b0b9bc267d414 0.0404 2/2 2.29kB
โš‘ contribution 160fa7f228af15dc2f3eeed97e5e5ecfa2f4e7f0111a73e59282a5659d7d0459 0.0428 33/2 16.9kB
Show raw details